slideshow 1

O nás

Spoločnosť SLOVAKIA TAX s.r.o. bola založená ako špecializovaná dcérska spoločnosť spoločnosti SLOVAKIA OFFICE SE. Zámerom založenia spoločnosti SLOVAKIA TAX s.r.o. bolo rozšíriť služby predaja vopred založených spoločností, zakladania nových spoločností a poskytovania sídla spoločnostiam o služby spracovania jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a personálneho poradenstva. SLOVAKIA TAX s.r.o. poskytuje svoje služby domácim a zahraničným podnikateľským subjektom podnikajúcim v Slovenskej republike.

Cieľom teamu spolupracovníkov SLOVAKIA TAX s.r.o. je poskytnúť komplexný servis pri vedení účtovníctva a personalistiky domácim a zahraničným klientom za adekvátne ceny.

SLOVAKIA TAX s.r.o. ponúka svojím klientom oporu pri riešení problémov súvisiacich s ich podnikateľskými aktivitami. Samozrejmosťou sú konzultácie v prípade nejasností v oblastiach súvisiacich s účtovníctvom, mzdovou agendou a personalistikou. V súlade s platnými právnymi predpismi zoptimalizujeme Vašu daňovú povinnosť a eliminujeme riziko sankcií. Prednosťou teamu profesionálnych účtovníkov spoločnosti SLOVAKIA TAX s.r.o. je kontinuálne vzdelávanie sa a viac ako 10 ročná prax.

Výstupy z účtovníctva, personálneho a mzdového poradenstva zabezpečuje SLOVAKIA TAX s.r.o. v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Team spolupracovníkov SLOVAKIA TAX s.r.o. za svoje prednosti považuje, najmä

  • praktické skúsenosti a pravidelné vzdelávanie je garantom odbornosti, serióznosti a diskrétnosti;
  • plne zodpovedáme za správnosť vedenia účtovníctva, mzdovej agendy a personalistiky;
  • zastupovanie v konaniach pred verejnými a štátnymi inštitúciami na základe plnomocenstva;
  • úspora finančných nákladov na vlastného účtovníka/čku, softwarovom vybavení, nájme kancelárie, školeniach a pod.;
  • výstupy z účtovníctva, personálneho a mzdového poradenstva v tlačenej a elektronickej forme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku;
  • pravidelný report o legislatívnych zmenách, daňových a odvodových povinnostiach.
Objednajte ihneď a získate zľavu